Deuren

Elfde zondag door het jaar

18 juni 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Nicolaas Basiliek
Voorganger: mgr Hoogenboom

2e afkondiging: Eelke Haalebos en Ramon Vastmans hebben het voornemen om op 26 juni in het huwelijk te treden.

Misintenties:

Gert en Corrie Peek-van Dam, Ouders Baars-van Doorn