Drieëndertigste zondag door het jaar

19 november 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Nicolaas basiliek
Voorganger: Mgr. H. Woorts