Drieëndertigste zondag door het jaar

18 november 2023 om 19:00 uur
Type: Vormselviering
Locatie: H. Bavokerk
Voorganger: kardinaal W. Eijk