Drieëndertigste zondag door het jaar

19 november 2023 om 10:00 uur
Type: Woord- en Communieviering
Locatie: Geboorte H. Johannes de Doper kerk
Voorganger: diaken Gerard Vaneker

Byzantijnse viering