Drieëndertigste zondag door het jaar

19 november 2023 om 09:30 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Jacobus kerk
Voorganger: Mgr. H. Woorts

Caeciliafeest