Dertiende zondag door het jaar

2 juli 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Nicolaas Basiliek
Voorganger: pastoor vd Vegt

Misintenties:

Henk van Schaik, Thomas van Doorn