Christus, Koning van het heelal

25 november 2023 om 19:00 uur
Type: Woord- en Communieviering
Locatie: 't Kruispunt
Voorganger: diaken Gerard Vaneker

Gebedsintenties: Helma van Bommel-van der Linden, Adriaan Bom, Peter Martens, Dick Groenewoud, Karel Kraan, Riet Leliveld-van der Gun, Hans Bruijnel

Onderscheidt U!
Het aankomende weekend sluiten we het kerkelijk jaar af met het feest van Christus Koning. In deze viering komt aan de orde dat Jezus Koning is, maar geen koning die zich met weelde of macht omringt. Hij is een gastvrijedienende herder-koning die aandacht en zorg heeft voor de minste mens. De oproep klinkt om ons te onderscheiden.