Poppetjes in een kring

Vesperkring Nieuwe ‘Gein’

Vesperviering voor en met mensen met een verstandelijke beperking.

Logo Vesperkring Nieuwe 'Gein'

Oecumenische vespervieringen voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n vijftig bezoekers komen naar deze vieringen, omringd door evenzoveel vrijwilligers. De diensten hebben een regionale functie en worden bezocht door mensen uit Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Leidsche Rijn, Acquoy en Lexmond.

De vieringen zijn elke laatste woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus) en één keer per jaar wordt er een zondagse viering gehouden.

De voorbereidingsgroep maakt van de kerk een ruimte waarin iedereeen zich thuis kan voelen: de stoelen worden in een kring gezet, bezoekers krijgen hun naam opgespeld, er wordt ruimte en tijd gemaakt om een bijbelverhaal te vertellen en uit te beelden, voor aanvang worden de klokken geluid. Chauffeurs halen en brengen de bezoekers. De organist en het vesperkoor ondersteunen het zingen. Gastvrouwen zorgen voor koffie en thee na afloop van de dienst.

Afwisselend gaat er een pastor of een dominee voor. Er zijn twee vaste voorgangers. De diensten krijgen vorm aan de hand van een jaarthema. Voorbeelden daarvan zijn: broodverhalen, kleurverhalen en beroepen in de bijbel. Er wordt gezongen en gebeden. Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. En natuurlijk worden de jarigen van de maand even in het zonnetje gezet met een bloemetje en een van harte gezongen “Lang zullen ze leven”.

Woensdagavond vieringen

 • Waar: in de Nicolaaskerk, ingang Mgr. Van Heukelumstraat. 3438 BS Nieuwegein
 • Wanneer: iedere laatste woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus). Zie schema hieronder.
 • Voorgangers: afwisselend gaat er een pastor of een dominee voor. Er zijn twee vaste voorgangers.
 • Hoe laat: 19.15 uur tot ongeveer 20.15 uur
 • Na afloop: gezelling napraten met koffie/thee.

Jaarthema

Het thema van de vieringen in 2022 – 2023: Moeders in de bijbel

Vieringenschema 2022 – 2023

 • 28 september 2022
  Eva, de (oer)moeder van het leven
 • 26 oktober 2022
  Twee moeders: lastig voor Mozes
 • 23 november 2022
  Elisabeth, moeder van Johannes de Doper
 • 14 december 2022
  Kerstmis
 • 25 januari 2023
  De Syrofenische vrouw die opkwam voor haar zieke kind
 • 15 februari 2023
  De schoonmoeder van Petrus
 • 29 maart 2023
  Het moederinstinct van God (Jesaja 49)
 • 26 april 2023
  Jezusfiguur met kinderen op schouders en aan zijn kleren
  De moeders van ‘Laat de kinderen tot Mij komen’
 • 31 mei 2023
  Maria met jezus in een kerk in Addis AbbebaMaria, moeder van Jezus

Contactpersoon

 • Een contactpersoon ontbreekt helaas op dit moment.