Van Heukelumpenning

In de mis van zondag 5 december 2021 is in de Nicolaaskerk de eerste Van Heukelumpenning uitgereikt. De eerste ontvanger van deze penning is José Schults, die vele jaren tal van vrijwilligerstaken heeft vervuld.

Binnen de Nicolaasparochie zijn veel vrijwilligers op allerlei terreinen actief. Sommige van deze vrijwilligers vervullen al jarenlang een bijdrage aan allerlei activiteiten en werkzaamheden, of hebben op een andere wijze bijzondere verdiensten geleverd. Voor dit soort bijzondere vrijwilligers is de Van Heukelumpenning in het leven geroepen. De penning is vernoemd naar de oprichter van de Nicolaaskerk, Gerardus Wilhelmus van Heukelum (1834-1910) en geldt als blijk van waardering. De penning gaat vergezeld van een oorkonde en wordt door de Kerkcommissie uitgereikt.

Parochianen kunnen vrijwilligers voordragen door een voorstel met uitgebreide motivatie in te dienen bij de Kerkcommissie. Daarnaast kan de Kerkcommissie op eigen initiatief vrijwilligers eren met de Van Heukelumpenning. De penning is ontworpen naar model van de penning die pastoor Van Heukelum zelf kreeg in 1909 ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum.

Ronald Walsteijn (voorzitter KCNN):
“Het leuke van dit eerbetoon is niet alleen dat er een bijzondere vrijwilliger in het zonnetje wordt gezet, maar ook dat pastoor Van Heukelum uit de vergetelheid wordt gehaald. Deze man heeft namelijk best veel betekend. Zo heeft hij, als vermaard kunstkenner, het Aartsbisschoppelijk Museum opgericht, dat later is opgegaan in museum Catharijneconvent. Het is ook niet voor niks dat er een straat in Jutphaas naar hem is vernoemd.’’

Voordracht

De criteria om in aanmerking te komen voor de Van Heukelumpenning zijn te vergelijken met die van een Koninklijke onderscheiding en de Nieuwegeinse Anna van Rijnpenning. De Van Heukelumpenning kan worden toegekend aan hen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Heilige Nicolaaskerk. Met de toekenning van de Van Heukelumpenning onderstreept de Kerkcommissie tevens de ambassadeursfunctie van deze vrijwilligers, die door hun bijzondere verrichtingen een voorbeeld zijn voor anderen. Parochianen kunnen vrijwilligers voordragen door een voorstel met uitgebreide motivatie in te dienen bij de Kerkcommissie, die de voordracht vervolgens zal toetsen. Daarnaast kan de Kerkcommissie op eigen initiatief vrijwilligers eren met de Van Heukelumpenning. De jaarlijkse Nicolaasdag is sinds 2023 het moment waarop de penning wordt uitgereikt.

Dragers Van Heukelumpenning

De Van Heukelumpenning is aan de volgende personen uitgereikt: (sinds 2021 geregistreerde penning)

  • José Schults  (05-12-2021)
  • Jan Kolsteeg  (09-12-2021)
  • Gert van Wijk  (10-12-2021)
  • Dini Versteeg  (02-01-2022)
  • Rein Boere  (18-12-2022)
  • Theo Bulkmans  (18-12-2022)
  • Nelly van Rooijen  (18-12-2022)
  • Piet Havekes  (18-12-2022)
Voor contact met betrekking tot de Van Heukelumpenning: voorzitterkcnn@3eenheidparochie.nl