Kerkkoor Sint Caecilia

Nieuwe dirigent van het Caeciliakoor.

Piet Philipse is begonnen als nieuwe dirigent.

Geschiedenis

De eerste steen van de Nicolaaskerk werd gelegd op 11 mei 1874. Dan denkt u, dat koor bestaat toch zeker véél langer. Dat klopt ! In de 19e eeuw zijn er al aanwijzingen van een kerkkoor maar er is geen oprichtingsdatum of iets dergelijks bekend. 1913 is het jaar waarin de RK jongensschool (Nicolaasschool) geopend werd en als hoofd der school werd meester Th. van den Hout aangesteld. Door zijn komst is er op 1913 uitgekomen, dat is het jaar waarin hij dirigent werd van het koor en voor eigen gebruik een ledenlijst bijhield. Deze lijst is in het koorarchief opgenomen en vormt samen met de handgeschreven notulen, die vanaf 1916 bewaard zijn gebleven, het koor bestaat dus meer dan 100 jaar.

Het kerkkoor

Het Kerkkoor van de Nicolaaskerk in Nieuwegein heeft een belangrijk liturgisch aandeel in de zondagvieringen en tijdens de kerkelijke feesten. We zingen met het complete gemengde koor, maar ook wel met het dameskoor of het herenkoor apart. Het herenkoor verzorgt nog 2 x per jaar een viering met gregoriaanse zangen.

Ook bij rouwen (uitvaarten) en trouwen (kerkelijke bruiloft) vervult het koor een belangrijke sociale functie. Het geeft altijd een passende dimensie aan deze vieringen. Elke donderdagavond vanaf 20.00 uur repeteren we in de Nicolaaskerk onder leiding van een dirigent(e) en organist(e).

Veel mensen hebben binnen het koor een neventaak, die met zorg wordt uitgevoerd. Mensen die anderen bezoeken, hun lief en leed willen delen. Mensen die attent zijn in de kleine dingen, die troosten, met of zonder woorden, een telefoontje of een kaartje.

Het koor is voor veel mensen een deel van hun leven geworden. Leden zijn soms 25, 40, 50 of zelfs 60 jaar lid van het koor. Het motto is dan ook “We hoeven niet het beste koor van Nederland te zijn (wèl van Nieuwegein) maar wel het gezelligste”. En gezellig is het. Elk jaar is een koorfeest, dat door een groepje koorleden (een wisselende feestcommissie) wordt georganiseerd.

Sint Caecilia

Cecilia ook wel Caecilia is een Romeinse martelares en heilige in de R.K. Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en overleed aan de marteldood omstreeks 230.

Hiernaast ziet u de afbeelding van Sint Caecilia, zoals deze is gebrandschilderd in een raam van de Nicolaaskerk Jutphaas.

Caecilia werd patrones van de muziek, instrumentmakers en zangers. Dit patronaatschap is gebaseerd op een verkeerde opvatting van de antifoon van de vespers van haar feestdag. De verwijzing naar het orgel (organis) en de zang (cantantibus) hebben te maken met het feestgedruis op haar bruiloft. Deze zin wil zeggen dat zij zich “te midden van de feest-muziek” in haar hart enkel richt tot God in de hoop ook in haar bruidsnacht haar maagdelijkheid te kunnen bewaren. Dit lukt. Ze vertelt aan haar echtgenoot, Valerianus, dat ze een bescherm engel heeft en hij komt tot inzicht en bekering. Beiden sterven ver-volgens als martelaren onder een hernieuwde vlaag van christen-vervolging. De feestdag van de heilige Sint Caecilia is op 22 november. Als patrones van de kerkmuziek en muzikanten werden talrijke koren en muziekverenigingen naar haar genoemd.