‘Kind Op Schoot’ Vieringen

Voor alle kinderen van 0 tot 6 en hun (groot)ouders hebben we weer mooie vieringen in petto. Jullie zijn van harte welkom!

De naam zegt het al. Het is een viering voor peuters, kleuters die graag samen bij hun (groot)ouder(s) in de kerk op schoot zitten. Een gewone zondagse viering duurt vaak veel te lang voor deze kinderen. Het is dus een korte viering van ongeveer een half uur waar van alles is te zien en te horen. Stilzitten hoeft niet, iedereen mag ook gewoon meedoen.

Wat gaan we doen?

Net als een echte viering, bestaat ook deze viering uit verschillende elementen. Denk aan het luiden van de bel, samen een liedje zingen, kaarsen aansteken, even stil worden… We luisteren naar een Bijbelverhaal en ervaren wat het betekent door bijvoorbeeld een filmpje, toneelstukje of ’Godly Play’. En natuurlijk bidden we het Onze Vader – op een manier die je helpt om de woorden te begrijpen. Na afloop is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee, limonade en iets lekkers…

Voor wie?

Heb je (klein)kinderen in de baby-, peuter- of kleuterleeftijd? Dan heten we jullie ook in het nieuwe jaar weer van harte welkom bij de Kind-op-schootvieringen. Met verhalen, liedjes, gebedjes, Bijbelse poppenkast en nog veel meer… We richten ons op de belevingswereld van peuters en kleuters, maar jongere of oudere broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom. En de (groot)ouder(s)? Die doen gewoon mee! Stilzitten hoeft niet!!!

en verder…

Omdat de meeste bezoekers het afgelopen seizoen uit IJsselstein en Nieuwegein kwamen, ook bij vieringen op andere locaties, concentreren wij ons op die twee plaatsen. Iedereen uit andere geloofsgemeenschappen blijft daarbij natuurlijk van harte welkom! Mocht een andere geloofsgemeenschap binnen de parochie toch graag een keer een Kind-op-schootviering in hún kerk houden, dan staan we daar zeker voor open.

Aanmelden, meer weten en op de hoogte blijven

Klik hier voor meer info of bel/app: 06-20 98 07 48 (Hedwig Mensink)

Namens de werkgroep Kind op schoot:
Marloes van Barneveld & Jorien Rijntjes (ouders) en Hedwig Mensink (pastoraal werkster).