Organisatie / Bestuur

Samen kerk zijn

Je vindt een diepere betekenis in je leven. Als je naar de kerk gaat, of vandaar uit iets doet voor je medemens, krijg je een groter gevoel van doel en betekenis. Je ziet de geschiedenis van wat ons tot nu toe heeft geleid en de belofte die in onze toekomst ligt, zelfs voorbij deze wereld. De kerk helpt je om het grotere verhaal van het leven en de redenen om vol te houden en te blijven geloven opnieuw te bekijken.

Kijkende naar het organigram kunnen we concluderen, dat we zeker niet zonder de inzet van de vele vrijwilligers kunnen, die zich inzetten voor de opbouw en het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap.

Kerkbestuur (KCNN)

Voorzitter – Ronald Walsteijn
Secretaris / Coördinator – VACATURE
Penningmeester – Carel Bloemsma
Beheerder – Hennie Schwarze
Vitaliteit / Vice voorzitter – Willem van der Steeg
Lectoren en Tekstgroep – Ans Elsinghorst
Tekstgroep – Evert van der Veer
Koster – Ad Boot
Koorzaken – VACATURE
Liturgie – Tonny Wolvetang

Ronald Walsteijn Carel Bloemsma Hennie Schwarze Willem van der Steeg
Ans Elsinghorst Ad Boot Tonny Wolvetang

Bestuur H. Nicolaaskerk
Vlnr.: Tonny, Carel, Ronald, Willem, Hennie, Ans, Ad en Marijke

Ondersteunende functies

Leden administratie – Carel, Ineke Overbeek
Huishoudelijke dienst – Herman
Lectoren – Kees, Annet, Anita en Ans
Pastorale bezoekgroep – Jos Kolk, Ans en Evert
Gastheren en vrouwen – Evert, Ad, Laura, Greta en Rita
Website beheer / Nieuwsbrief – Bruno van Oers

Organogram Nicolaaskerk Nieuwegein

Klik hier voor een groter organogram