In memoriam Jan Vlaar

Op 30 mei 2023 is Jan Vlaar op 73-jarige leeftijd overleden.

Bericht van overlijden met details over de uitvaart staat op berichten geloofsgemeenschap Johannes de Doper.

In Memoriam

Jan Vlaar was de vice-voorzitter van het bestuur van de parochie H. Drie-eenheid tot 1 januari 2022. Deze fusieparochie is in 2010 opgericht door de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus Kardinaal Eijk en bestaat uit de volgende acht geloofsgemeenschappen H. Victor-Benschop, H. Bavo-Harmelen, H. Jacobus-Lopik Cabauw Polsbroek, Geboorte H. Johannes de Doper-Montfoort Linschoten, H. Barbara, Emmaus en H. Nicolaas-Nieuwegein, H. Nicolaas IJsselstein. In 2020 vierde de parochie haar 10-jarig jubileum.

Fusie

Al vanaf het moment dat met de voorbereidingen van de fusie tot de parochie H. Drie-eenheid werd gestart in 2008 was Jan Vlaar hierbij betrokken als lid van de Werkgroep Inventarisatie. Toen de parochie in 2010 daadwerkelijk werd opgericht trad Jan direct toe tot het parochiebestuur en wel met missionair ondernemerschap als verantwoordelijkheidsgebied. Een onderwerp dat in de vorm van vitaliteit als een rode draad door al zijn activiteiten binnen het parochiebestuur is blijven lopen. Ook personeelszaken behoorde vanaf de start tot zijn portefeuille als bestuurslid. In 2012 werd binnen het parochiebestuur de behoefte onderkend aan een vice-voorzitter. Dit om de pastoor, die formeel de voorzitter is van het parochiebestuur, te ontlasten. Met ingang van 1 augustus 2012 is Jan Vlaar ook deze functie gaan vervullen. In de periode 1 januari 2014 tot 1 april 2017 heeft Jan ook nog het penningmeesterschap waargenomen en per 1 augustus 2015 is Jan toegetreden tot de beleggingscommissie.

Bestuurslid

Toen Jan Vlaar in 2010 startte als parochiebestuurslid, was zijn functieomschrijving ‘verantwoordelijk voor missionair ondernemerschap’. Via individuele contacten met de verantwoordelijken binnen de geloofsgemeenschappen en ook door het organiseren van bijeenkomsten heeft Jan dit onderwerp bij de geloofsgemeenschappen en daarmee ook binnen de parochie als geheel op de kaart gezet. Onder de noemer ‘vitaliteit’ zijn er vanaf 2015 tal van projecten georganiseerd en thans wordt gewerkt aan vitaliteitsprogramma’s om de geloofsgemeenschappen nog meer daadwerkelijk vanuit hun eigen kracht te laten werken, waarbij het uitgangspunt is dat zij op deze manier een unieke bijdrage leveren aan de vitaliteit van de parochie H. Drie-eenheid als geheel.

Jan kenmerkte zich door bestuurlijke kwaliteiten, een rustige uitstraling, het vermogen de dingen te zien zoals ze zijn, oplossingsgerichtheid, goede communicatieve vaardigheden, grote mensenkennis, het nemen van initiatieven en een bijzonder groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Jan kenmerkte zich ook door persoonlijke kwaliteiten, de medemens serieus nemen, gedeelde verantwoordelijkheid, doortastend als het moet en aftastend en inventariserend als het nodig is. Jan was een verbindingspersoon die leiding durfde te geven vanuit zijn eigen talenten en overtuiging. Dit maakte hem tot een vrijwilliger die achter de schermen en voor de schermen het verschil maakt.

In november 2022 heeft Jan voor zijn grote verdiensten voor de parochie H. Drie-eenheid de pauselijke onderscheiding ‘Bene Merenti’ ontvangen.

Wij wensen Lioba, de kinderen, kleinkinderen en familieleden veel sterkte bij dit verlies. Wij zullen in de verschillende locaties Jan gedenken in onze gebeden.

Jan Rust zacht, dank voor alles.

Parochiebestuur H. Drie-eenheidparochie.

G.M.J van der Vegt, pastoor