Terugblik Dag van de Vaart 2024

17 april 2024

De Dag van de Vaart is de opening van het culturele seizoen in Nieuwegein. Maar waarom heet dit evenement de Dag van de Vaart? Het huidige Merwedekanaal heette voorheen de Vaartse Rijn en liep van de Lek naar de stad Utrecht.
Dankzij deze Vaart ontstonden de dorpen Vreeswijk en Jutphaas waaruit het huidige Nieuwegein is ontstaan. De gemeente Nieuwegein heeft drie jaar geleden het initiatief opgezet om alle culturele of historische instellingen op de kaart te zetten. Als hart van Nieuwegein. Al deze instellingen dragen zelf de verantwoordelijkheid om iets te organiseren en uit te voeren en wie wil aanhaken klein of groot, oud of nieuw is welkom. De gemeente Nieuwegein biedt het platform en draagt mede zorg voor de publiciteit.

Bij de tweede Dag van de Vaart is de Nicolaaskerk aangehaakt en werden wij vorig jaar verrast – toen heel slecht weer – door het grote aantal bezoekers. Dit jaar 2024 was de belangstelling voor onze kerk ronduit overweldigend!Na de viering om 10:30 uur begon het al te lopen en het hield op om 17:00 uur. Marijke, Ans, José en Ric waren non-stop aan het rondleiden. Er is in onze kerk zoveel te zien, zelfs de mensen die al jaren frequent de vieringen bezoeken zullen voortaan anders kijken naar de mooie symboliek en schatten. Fijn was dat er voor jong en oud van alles te zien en te doen was: van stil worden bij de piëta, luisteren naar het echte Sinterklaasverhaal, luisteren naar muziek, aanschouwen van de Noodhelpers tot het zelf klokkenluiden in de toren. Cobus en Nelly waren continue in de weer met het geven van instructies en het daadwerkelijk luiden van de klokken. De jongeren leerden zware klokken aan te slingeren en daardoor omhoog te vliegen, een beetje het kind zijn bij hun ouders aanwakkerend. Menig papa en mama hebben mee geluid. Drie klokken lieten de omgeving goed horen dat het feest was.
Maar op de zolder van de kerk was het ook een geweldige ervaring om via de klokken naar het orgel te lopen. Voor sommigen best spannend, maar fijn om te zien dat ook de ouderen meededen. Door de openstaande luiken in het dak was het uitzicht over de begraafplaats en pastorie indrukwekkend.

Hebt u dit allemaal gemist? Dit jaar met Monumentendag c.q. de Nicolaasdag krijgt u in het tweede weekend van september opnieuw de gelegenheid om al dit moois te aanschouwen. Misschien goed om te weten. Wanneer u met vrienden, gezin of familie iets wil doen, dan is een privérondleiding ook mogelijk. De Nicolaaskerk wil geïnteresseerden de gelegenheid bieden kennis te maken met haar prachtige kerkelijke schatten en symboliek. U kunt hiervoor Ric van Leusden benaderen op tel.nr. 06-53374671.

Andere berichten