Terugblik Conferentie Missionaire Parochie

16 april 2024

Op 6 april jl. werd in Veenendaal een conferentie georganiseerd over de Missionaire Parochie. Het was een bruisende, drukbezochte dag waar meer dan 850 katholieken uit het hele land bijeen waren. Vanuit de Nicolaaskerk hebben enkele kerkcommissieleden de conferentie bijgewoond.

De conferentie ging van start met een eucharistieviering met kardinaal Eijk, die zijn preek begon met een prikkel.“Wie eenmaal gelooft, heeft ook de missie, de zending om anderen hiertoe uit te nodigen.”
Mgr. Eijk vertelde hoe de apostelen hier in eerste instantie niets van terecht brachten, maar dat Jezus het er niet bij liet zitten. Met Pinksteren stort Hij de Heilige Geest uit. Dit vervult de apostelen met vreugde en moed, zodat ze vrijmoedig durven spreken, soms dwars tegen de heersende opinie in. Ook in onze tijd stuiten we soms op onbegrip. Eijk: “Maar de waarheid is een persoon: Jezus Christus. Wij volgen Jezus, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.”

Centrale vraag op de conferentie was wat het betekent om als parochie missionair te zijn. Paus Franciscus roept alle gelovigen op als ‘missionaire leerlingen’ hun plek in te nemen in Kerk en samenleving. Een missionaire parochie is een gemeenschap van missionaire leerlingen van Jezus. Jezus geeft zijn leerlingen immers de opdracht om leerlingen te maken. Zo hebben steeds nieuwe generaties in de kerk leerlingen gemaakt. Het zijn van missionaire parochie nodigt ons uit om metgezel van Jezus te zijn. Hoe je dit kan vertalen naar de praktijk werd verteld aan de hand van interessante getuigenissen van parochies uit binnen- en buitenland. Tevens waren er verschillende workshops.

Ook de Alpha-cursus kwam aan bod. Dat is een cursus waarbij enerzijds mensen kennis kunnen maken met het katholieke geloof en anderzijds mensen die al katholiek zijn verdieping kunnen zoeken. Het is de bedoeling dat we als Nicolaaskerk ook met een dergelijke Alpha-cursus aan de slag gaan. Iedereen is welkom! Bent u geïnteresseerd of zou u hierbij willen ondersteunen, dan kan u dat nu al aangegeven door het sturen van een mailtje naar: voorzitterkcnn@3eenheidparochie.nl.

De conferentie werd afgesloten met gezamenlijk gebed. Terugkijkend is het voor ons een leerzame, inspirerende en enerverende conferentie geweest.

Andere berichten