Verslag Synodale bijeenkomst – 6 maart 2024

20 maart 2024

Synodale bijeenkomst Thema “Dromen van de kerk”

Hoe worden wij een luisterende kerk?
Woensdagavond 6 maart hebben ± 20 parochianen onder begeleiding van Hermen van Dorp zich over deze vraag gebogen.
Hermen begon met een korte uitleg over het synodale proces en daaropvolgend, hoe voer je een synodaal gesprek, dat houdt dat precies in.
Vervolgens zijn wij in 2 groepen gesplitst en aan de slag gegaan met een aantal vragen.
Ter inspiratie kregen wij het volgende gedicht mee.

Gedicht
Mensen dromen van een kerk die zieken en eenzamen nabij wil zijn.
Die rijkdom eerlijk wil delen, die rechtvaardigheid alle aandacht geeft.
Ik droom ook van die kerk waar iedereen graag naar binnen loopt,
voor ontmoeting en inspiratie, een veilige en gastvrije kerk die niemand uitsluit.
Ik droom er ook van om samen te mogen vieren wat ons bezighoudt,
in een taal die iedereen begrijpt, met eigen inbreng, in stilte en uitbundig.
Ik droom van een hechte gemeenschap, waar ook ruimte is voor nieuwe ontmoetingen.
Ik droom van een kerk die de moeite waard blijkt voor groot en klein.
Waar je kunt leren en mag vallen, waar je steeds weer nieuwe kansen krijgt,
een kerk die uitdaagt en nieuwsgierigheid voedt.
k droom ervan om samen de traditie van ons geloof te verbinden
met het hedendaagse en te zoeken naar vormgeving
die ruimte geeft aan gesprekken over twijfel.
Ik droom van een kerk waar niet het vele goed is, maar het goede veel.

Met de volgende  gespreksvragen:

Ronde 1

  • Als het gaat om de toekomst van de kerk, kunt u vertellen waar u van droomt?
  • Bij welke bovenstaande zin of woord haakt u aan? Of juist af? Waar wordt u blij van? Of wat mist u?

Ronde 2

  • Wat raakt u wat u in de verhalen wat u van anderen hebt gehoord?

Ronde 3

  • Hoe kunnen we als geloofsgemeenschap in Harmelen werken aan het realiseren van waar we van dromen?
  • Wat kunnen we zelf doen? Of wat is nodig om te laten gebeuren? Is de blik gericht op buiten? Is de kerk welkom? En is er aandacht voor verschillen/diversiteit?

Kortom: wat wilt u uit dit gesprek meegeven aan de geloofsgemeenschap van Harmelen.

Een synodaal gesprek begin je door eerst 2 minuten stil te zijn en daarna een ieder aan het woord te laten zonder er direct op te reageren, deze gespreksvorm is al een kleine uitdaging op zich.
Er zijn in de gesprekken mooie dingen besproken en gedeeld met elkaar.
De punten die uit de twee groepen naar voren kwamen hebben wij besproken met elkaar.
Daaruit bleek dat er al veel gebeurd in Harmelen wat passend is in de vorm van kerk die wij willen zijn, open, toegankelijk en laagdrempelig door het verschillende aanbod van vieren met elkaar.
Ook om zo mensen met een iets grotere afstand tot de kerk te bereiken en misschien zelfs te mogen verwelkomen.

De uitkomsten van deze avond worden meegenomen naar het parochie bestuur als onderdeel van het verslag dat gemaakt zal worden voor het laatste deel van de bisschoppen synode die gehouden wordt in het najaar van 2024.
Al met al was het een goede avond en veel opmerkingen dagen uit om te proberen de zondagsvieringen eigentijdser te maken zodat een bredere groep gelovigen aangesproken wordt en zich welkom voelt.
De andere punten zullen meegenomen worden in de volgende stappen die we willen zetten richting een luisterde kerk.

 Namens de Bavokerk
Marrie de Bree

Andere berichten