Deuren

Zesde zondag na Pasen

13 mei 2023 om 17:00 uur
Type: eucharistie
Voorganger: Pastoor H. van de Vegt

Misintenties:

Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 45-jarig huwelijk

Overledenen: Ouders Tersteeg-Nieuwenhuizen, Mary Kok, Annia van Breukelen-Tersteeg, Ad van Weerdenburg, Zus Pompe-Scholman, Ouders Baars van Doorn, Wim Bouwman, Fam. Bouwman-Oostrom, Fam. de Groot-van Rooijen