Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

16 maart 2024 om 18:30 uur
Type: Jong van Geest viering
Locatie: Geboorte H. Johannes de Doper kerk
Voorganger: Pastor Hedwig Mensink