Sacramentsdag

1 juni 2024 om 19:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: 't Kruispunt
Voorganger: Pater Henny Slot
Muziek: Samenzang

Gebedsintenties: Jan Vlaar-1ste jaargedachtenis, Jan van den Berg, Paul Huiden, Wim Vergeer, Goof van Wijk.

NB Laatste viering voor de zomerstop!

Sacramentsdag: Een nieuw verbond

Aankomend weekend is er ook een Jong van Geestviering  en twee eucharistievieringen met pater Henny Slot. Zaterdagavond in Linschoten met samenzang en een samenzangkoortje. Zondagmorgen wordt er gezongen door New Generation. We vieren het Hoogfeest van het Heilig Sacrament. Vanouds was het een van de grote feesten dat officieel valt op de tiende dag na Pinksteren. Er is dus aandacht voor het sacrament van de Eucharistie. Het Brood dat wij delen, een handeling door Jezus zelf ons voorgedaan wordt gezien als een nieuw verbond dat God met ons aangaat. Van harte welkom om mee te vieren.