H. Drieëenheid

4 juni 2023 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Nicolaas Basiliek
Voorganger: pastor Paul Brenninkmeijer

Patroonsfeest van onze parochie

2e Afkondiging: Ronald van Hees en Joyce Swanink hebben het voornemen om op vrijdag 16 juni in het huwelijk te treden.

Misintenties:

Pastor Wim van Wijk, Henk van Schaik, Thom van Doorn