Eenendertigste zondag door het jaar

5 november 2023 om 11:00 uur
Type: Woord- en Communieviering
Locatie: Emmaus kerk
Voorganger: diaken Jacques Collignon
  • Willibrordzondag
  • Lezingen:  Maleachi 1,14b-2,2b.8-10; Psalm 131; 1 Tessalonicenzen 2,7b-9.13; Matteus 23,1-12
  • Lezingen opzoeken op onze site: vieren – lezing van de dag
  • Livestream volgen:  Kerkdienst-Gemist-Emmauskerk
  • Download liturgieboekje: Emmaus-2023-11-05
  • Muziek: EmmausZangers