Liturgie 19-11-2023

Drieëndertigste zondag door het jaar

19 november 2023 om 09:30 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: H. Barbara kerk
Voorganger: pastoor vd Vegt