Drieëndertigste zondag door het jaar

18 november 2023 om 18:30 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: De Schouw
Voorganger: pastoor vd Vegt