Christus, Koning van het heelal

26 november 2023 om 10:00 uur
Type: Woord- en Communieviering
Locatie: Geboorte H. Johannes de Doper kerk
Voorganger: diaken Johan den Hartog
Muziek: St Caecilia

Gebedsintenties: Helma van Bommel-van der Linden, Adriaan Bom, Peter Martens, Dick Groenewoud, Karel Kraan, Riet Leliveld-van der Gun, Hans Bruijnel, Jolanda Vendrig, Joke van Wijk, Overleden koorleden van St.Caecilia, Hein en Albertje, Overleden familie Pouw-van Rossum, Joop, André en Henk

Onderscheidt U! Het aankomende weekend sluiten we het kerkelijk jaar af met het feest van Christus Koning. In deze viering komt aan de orde dat Jezus Koning is, maar geen koning die zich met weelde of macht omringt. Hij is een gastvrije, dienende herder-koning die aandacht en zorg heeft voor de minste mens. De oproep klinkt om ons te onderscheiden.

Het koor St Caecilia viert het jaarlijks St Caeciliafeest met maar liefst drie jubilarissen.