Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.3eenheidparochie.nl wordt gedaan. Op de website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. De betaling wordt overgemaakt naar de Parochie H. Drie-eenheid die de betalingen beheert. Parochie H. Drie-eenheid behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Gegevens Parochie H. Drie-eenheid

Adres: Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein – Emmauskerk
E-mail: secretaris@3eenheidparochie.nl

Telefoon: 0622104738 (alleen bij vragen over de donatie)
KVK: 74849689

Rechten en plichten van parochie H. Drie-eenheid 

Elke betaling die via www.3eenheidparochie.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Parochie H. Drie-eenheid en zal worden aangewend voor de opbouw van de parochie.
Restitutie van de donatie is niet mogelijk. Parochie H. Drie-eenheid neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Parochie H. Drie-eenheid bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Parochie H. Drie-eenheid de donatie zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
Parochie H. Drie-eenheid verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in ons privacybeleid.
Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.