autumn, lake, tree

Waar kan ik terecht voor

Hier vindt u een beknopt overzicht waar u terecht kunt met vragen en opmerkingen over activiteiten en vragen over de dienstverlening van onze geloofsgemeenschap. Veelal kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze eigen geloofsgemeenschap. Dat is mogelijk via een contactformulier of u mailt naar info-johannes@3eenheidparochie.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur via ons telefoonnummer 0348-47 12 75.

Aanmelden nieuwsbrief BIJ-Johannes.

Vindt u het handig geïnformeerd te worden over nieuws en activiteiten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief BIJ-Johannes. Deze ontvangt u elke vrijdagmorgen gratis en zonder verdere verplichtingen. Aanmeldformulier op onze startpagina geheel onderaan,

Aan- en afmelden, wijzigingen voor de ledenadministratie

Voor het doorgeven van mutaties in de ledenadministratie, denk aan wijzigingen van uw gegevens en het aan- en afmelden, staat informatie over op de pagina’s van de parochie. U kunt deze hier vinden (op de tabbladen onderaan op deze pagina)

Bezoek (gesprek/zieken) gewenst

Binnen onze geloofsgemeenschap is er een bezoekgroep actief voor mensen die daar behoefte aan hebben aan hebben. Voor de meer ernstig zieken naderend levenseinde is er een Werkgroep Pastoraal Contact. Meer informatie over deze werkgroep en hoe u contact kunt opnemen te vinden op de pagina gemeenschapsopbouw (Kijk daar onder via de tabbladen)

Dopen

Voor aanmelden of informatie neem contact op met het secretariaat. Heeft voor elders een doopbewijs uit de parochie nodig waar u indertijd gedoopt bent. Neem ook dan contact op met het secretariaat. Op deze website is ook een aanmeldformulier voor het dopen beschikbaar.

Eerste Communie

Informatie over de Eerste H. Communie en een aanmeldformulier staat op deze website. Heeft u vragen, neem dan contact op met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap via het contactformulier of info-johannes@3eenheidparochie.nl

Gebeds-(mis)intenties opgeven

Is mogelijk via het secretariaat. Meer informatie over deze intenties op de tabbladen van de pagina Liturgie (samen vieren). Opgave kan bij de gastvrouw/heer in de huiskamer, via contactformulier of mail naar het secretariaat (info-johannes@3eenheidparochie.nl)

Huwelijk

Tijdig aanmelden is van groot belang. Het is noodzakelijk daarvoor een formulier in te vullen. Meer informatie en het aanmeldformulier voor het kerkelijk huwelijk is te vinden onder de rubriek levensmomenten van het algemene parochiedeel.

Huwelijksjubileum

Wie een jubileum wil vieren, wordt verzocht tijdig contact op te nemen met het secretariaat. De voorkeur gaat ernaar uit om jubilea kerkelijk te vieren binnen de gemeenschap in weekendvieringen. Als er een voorkeur bestaat dan is in verband met de planning het gewenst om minimaal een half jaar voorafgaand dit aan te geven. Wij proberen zoveel als mogelijk met wensen rekening te houden.

Jongerenpastoraat

Heeft u belangstelling voor activiteiten van en voor jongeren? Op het centrale websitedeel van de parochie informatie over activiteiten

Kerkbijdrage

Uw kerkbijdrage wordt geïnd door onze eigen geloofsgemeenschap. Met uitzondering van de gemeenschappelijke parochiële kosten (voor pastores, parochiële afdracht aan bisdom, algemene parochiële activiteiten), komt de opbrengst ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap.

Noodnummer: 06 – 13 44 13 53

Er is een centraal parochie meldpunt voor uitvaarten/ziekenzalving. Dat wordt met name door de uitvaartondernemers gebruikt voor meldingen en planning. In geval van spoed/nood kunt u ook dit nummer gebruiken.

Pastoraal gesprek

U kunt contact opnemen met één van de leden van het pastorale team via het secretariaat.

Rooms-katholiek worden?

Neem contact op met de centrale werkgroep voor volwassenen catechese. Contactpersoon is Pastor Marion Korenromp

Tarieven van onze dienstverlening

Als u vragen heeft over tarieven voor bepaalde diensten dan kunt u ook terecht bij het secretariaat. Een beknopt overzicht van de tarieven staat op de website zie tabbladen onder de informatiepagina Kerkcommissie en Pastoraatgroep

Uitvaart

De planning van een kerkelijke uitvaart (en avondwake) wordt geregeld via uitvaartondernemingen. Deze neemt voor u contact met ons op voor de afstemming en regelt een voorganger via het parochieel uitvaartmeldpunt. In geval van nood kunt u rechtstreeks het (noodnummer) van het uitvaartmeldpunt bellen (06 -13 44 13 53)

Vertrouwenspersoon

Er zijn door de kerkcommissie twee onafhankelijk vertrouwenspersonen benoemd. Op de pagina van de kerkcommissie meer informatie en contact gegevens.

Vormsel

Informatie over het H. Vormsel is te vinden op het centrale deel van deze website van de parochie onder de rubriek levensmomenten. Daar is ook een aanmeldformulier te vinden.

Ziekenzalving of ziekenzegen

Als een lid van de geloofsgemeenschap ziek is en de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen, dan kan er contact worden opgenomen met het secretariaat. Wacht met dit vragen niet te lang, zodat er nog tijd is voor een nadere kennismaking of begeleiding.