Wijkcontactpersonen

De groep van wijkcontactpersonen heeft als gezamenlijk doel mee te bouwen aan een geloofsgemeenschap waarin leden zich voor elkaar verantwoordelijk weten en waarin geloven tastbaar en voelbaar wordt.

Concreet betekent dit dat de wijkcontactpersonen in hun wijk door een bezoekje, een kleine attentie, het openstaan voor een gesprek, uitdrukking willen geven aan de zorg en het meeleven van leden van de geloofsgemeenschap voor en met elkaar in vreugde en verdriet. Ook brengen de wijkcontactpersonen leden van de geloofsgemeenschap bij elkaar door het organiseren van middagen voor senioren en een nieuwjaarsreceptie.

Wie is mijn wijkcontactpersoon

 • Margaret Lubbers, voorzitter, 030-688 11 31
 • Elly Koelink, secretaris, 030-688 20 86
 • Aly Bakkers, 030-6882418
  Wijk: Nieuwpoort en IJsselveld-Oost
 • Ella van Buuren, 030-688 72 82
  Oranjekwartier, Panoven
 • Annie van Eijndthoven, 030-688 60 69
  Hooghe Camp 1/Hooghe Camp 2
 • Tilly Galjé, 030-688 34 91
  IJsseloevers, Hazenveld, Overwaard, Rijpickerwaard/Oude IJsselsteinseweg
 • Ineke Bontje, 030-688 36 03
  Over Oudland, Industrieterrein Lage Dijk, Landelijk gebied noord/zuid, zuid-Lopik
 • Jacqueline den Harder, 030-265 84 71
  Benschopperweg/Mariënstein
 • Wies Hendriks, 06-34 06 71 52
  Zenderpark – Praagsingel even Meridiaan
 • Elly Koelink
  Ewoud (MMhof en kamernrs.)
 • Gerda van de Hoogen,030-688 40 55
  Binnenstad
 • Jeanne van Kippersluis, 030-688 96 62
  Ewoud
 • Corrie Lamme, 06-10 96 67 96
  Achterveld Zuid
 • Lidy Munneke, 030-687 43 04
  Bedrijventerrein De Corridor, Zenderpark: De Hoven noord/zuid, De Boomgaard, De Tuinen, Het Hart, De Wereldsteden, Het Groene Balkon, De Rivieren, Het Staatse
 • Ria van Rooijen, 030-688 11 13
  Benschopperpoort, Het Podium
 • Ina Sangers, 030-688 64 71
  Isselwaerde, Achterveld noord/west/oost
 • Susan Seure, 030-688 58 03
  Kasteelkwartier, Eiterse Waard en Groenvliet
 • Lucie van Kippersluis, 030-6876510
  IJsselveld West, Planeten, Edelstenen en Pandora
 • Corrie van Wezel, 030-6885803
  Europakwartier