Extra collectes

Collecteschaal met geld eropIn de loop van het kalender jaar worden verschillende extra collectes gehouden.

 • 30 april 2023: Roepingenzondag
  • IBAN NL 64 ABNA 0810 4964 88
   t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht.
 • 28 april 2023: Pinksteractie / Week van de Nederlandse Missionaris
  • IBAN NL 30 RABO 0171 2111 11
   t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den Haag
 • 27 augustus 2023: Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA
  • IBAN NL 42 INGB 0000 0029 50
   t.n.v. MIVA Den Haag
 • 24 september 2023: PAX (Vredesweek)
  • IBAN NL 03 TRIO 0390 5150 00
   t.n.v. PAX
 • 22 oktober 2023: Missiezondag
  • IBAN NL 65 INGB 0000 0015 66
   t.n.v. MissioWereldmissiemaand, Den Haag
 • 5 november 2023: Zondag voor de Oecumene
  • IBAN NL 73 INGB 0001 0876 28
   t. n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch
 • 3 december 2023: Bisschoppelijke Adventsactie
  • IBAN NL 89 INGB 0653 1000 00
   t.n.v. Adventsactie, Den Haag
 • 17 december 2023: Solidaridad
  • IBAN NL 05 TRIO 0212 1854 11
   t.n.v. Solidaridad kerkenactie
 • 24 – 25 december 2023: Kerstactie Diaconie en Caritas Nieuwegein