Interkerkelijke kerstactie Nieuwegein 2023

Kerstactie

Het is een gezamenlijke actie van de parochie van de Heilige Drie-eenheid Nieuwegein, De Rank, Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, De Morgenstond, Hervormde Gemeente Vreeswijk, de Nieuw Apostolische Kerk, Familiekerk de Bazuin, Cross Culture Nieuwegein en de Ankergemeente.

Evenals vorig jaar maken wij ook deze keer kersttassen.

In plaats van boodschappen inleveren, willen we u vragen om een donatie te doen:
rekeningnummer NL 78 RABO 0324 4305 74
t.n.v. Caritas Nieuwegein
onder vermelding van Kersttassenactie 2023.

Wilt u dit voor 1 december doen?

Met het geld dat vanuit alle kerken wordt ingezameld, kopen we boodschappen in: een feestbrood, waxinelichtjes, chocolaatjes, mandarijnen en een bon van de Jumbo.

Ook nu hebben we chauffeurs nodig om de kersttassen te bezorgen. Alleen dan kunnen we de actie doen slagen. De tassen kunnen opgehaald worden op vrijdag 15 december en zaterdagmorgen 16 december in De Rank. Bezorgen mag ook op de dagen daarna (voor 22 december).

Kerststukjes

Naast de kersttassen zet de Werkgroep Diaconie en Caritas zich in voor het verspreiden van kerststukjes voor mensen uit eigen parochie die een lichtpuntje in de donkere tijd van het jaar goed kunnen gebruiken.

U kunt tot 1 december adressen van medeparochianen aan ons doorgeven.

Aanmeldingen van adressen voor kersttassen, kerststukjes, helpers en voor informatie:
Hortense Höppener-Bouvy, emailadres: hmebouvy@gmail.com.

Tel. 030 – 605 12 60 / 06 20 45 25 52.

Namens de Werkgroep Diaconie en Caritas
Hortense Höppener-Bouvy