print

Geplande vieringen in de parochie

Wanneer
Zondag 18-10-2020 om 10:00 uur
Benaming viering
29e zondag door het jaar
In
H. Bavokerk
Soort viering
Eucharistieviering
Voorganger(s)
pastoor Van der Vegt
Koor
B(r)avissimo
Dirigent
Ben Rodermans
Organist
Irene Duijne
Lezingen
Lector/Lectrice
Hetty van de Weijder
Intenties
- Hans Massop 1e jaargedachtenis
- Corrie Schuijlenburg - Broekhuijse en Jos Schuijlenburg
- overleden ouders De Rijk - Oosterom en zonen Piet en Peter en schoonzoon Theo
Copier
Collecte(s)
Kleur
groen
Koster(s)
Martin Derks
Acolieten
Gastvrouwen/Gastheren
Bijzonderheden