R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

logo IKO
Op 28 maart 2012 tekende Gerard van Buuren als toenmalig voorzitter van de kerkcommissie van onze geloofsgemeenschap het samenwerkingsverband tussen de vier kerken van IJsselstein. Een belangrijk moment na twee jaar intensief contact te hebben gehad. Die samenwerking is gaan groeien vanaf de gezamenlijke activiteiten rondom 700 jaar-IJsselstein in 2010. Die zaterdag van toen met de activiteit “Brood voor onderweg” is de aanleiding geweest om intenser samen te gaan werken.

Wat zijn de activiteiten van het IKO?

Het IKO fungeert als aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente, voor onderwerpen en activiteiten waarbij de gemeente de gezamenlijke kerken wil betrekken of inschakelen. Te denken valt aan participatie in pastorale zorg in het Rampenplan van de gemeente.

Ook wil het IKO getuigenis van Christus zijn rondom de christelijke feestdagen. We denken dan aan participatie tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt, de gezamenlijke voorbereiding op Kerstmis met de Volkskerstzang, het uitgeven van een folder waarop alle kerkelijke activiteiten staan rondom de viering van Kerstmis en Pasen, de gezamenlijke Paasochtendviering op Eerste Paasdag.

Tevens wil het IKO dat de kerken zich gezamenlijk presenteren op de twee-jaarlijkse verenigingenmarkt. De Kerkelijke deelname in de voorbereiding en uitvoering van de Dodenherdenking op 4 mei. De organisatie van een jaarlijkse Kerkenweek rondom 22 april met een gezamenlijk thema, met activiteiten van de aangesloten kerken afzonderlijk en een activiteit die gezamenlijk georganiseerd wordt.

Welke kerken zijn aangesloten bij het IKO?


  • R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas IJsselstein
  • Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk IJsselstein
  • Hervormde Gemeente IJsselstein Kronenburgplantsoen
  • Nieuw Testamentische Gemeente IJsselstein Pauluskerk
Wilt u meer weten over het IKO en wilt u op de hoogte zijn van de activiteiten van de aangesloten kerken dan kunt u terecht op de website van het IKO
Voor de parochie zit Annemarie de Boer in het overleg en voor onze geloofsgemeenschap zit Johan Lindenaar namens de pastoraatgroep in het overleg en Bert Roelofs is de secretaris van het IKO.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top