R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Logo DOIJ webIn het Diaconaal Overleg IJsselstein zijn naast onze geloofsgemeenschap ook vertegenwoordigd: diakenen van de Protestante Gemeente IJsselstein (Ontmoetingskerk), van de Protestante Kerk Nederland (Nicolaaskerk-Kronenburgplantsoen) en van de Volle Evangelische Gemeente.
Er wordt regelmatig met elkaar vergaderd om activiteiten op elkaar af te stemmen en zo mogelijk gezamenlijk op te pakken.
Hierbij valt te denken aan de jaarlijkse kerstpakkettenactie, activiteiten tijdens de Kerkenweek etc.
Men laat zich regelmatig bijpraten door maatschappelijke organisaties om eventuele knelpunten op diaconaal terrein in beeld te krijgen en daar zo mogelijk actie op te ondernemen.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top