R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Logo DOIJ webIn het Diaconaal Overleg IJsselstein zijn naast onze geloofsgemeenschap ook vertegenwoordigd: diakenen van de Protestante Gemeente IJsselstein (Ontmoetingskerk), van de Protestante Kerk Nederland (Nicolaaskerk-Kronenburgplantsoen) en van de gemeente "Geloof in IJsselstein".
Er wordt regelmatig met elkaar vergaderd om activiteiten op elkaar af te stemmen en zo mogelijk gezamenlijk op te pakken.
Hierbij valt te denken aan de jaarlijkse kerstpakkettenactie, activiteiten tijdens de Kerkenweek etc.
Men laat zich regelmatig bijpraten door maatschappelijke organisaties om eventuele knelpunten op diaconaal terrein in beeld te krijgen en daar zo mogelijk actie op te ondernemen.
met elkaar in gesprekEen groep dames van verschillende kerkgenootschappen komt iedere tweede woensdag van de maand om 9.30 uur bij elkaar. Dit gebeurt in een ruimte van de Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2.
Het onderwerp wordt door twee dames voorbereid of door een gastspreker. 
U bent van harte welkom om een morgen de sfeer te komen proeven.

De data voor het nieuwe seizoen zijn: 14 sept, 12 okt, 9 nov, 14 dec, 11 jan, 8 febr, 8 mrt en 5 apr en 10 mei.
U kunt verdere informatie krijgen bij Ella van Buuren, tel (030) 688 72 82 en Ria van Vught, tel (030) 688 37 52.
Zin in Ontmoeting is de vlag waaronder de Ontmoetingskerk jaarlijks activiteiten organiseert ter informatie, inspiratie en verdieping van ons geloof. Wij worden daarbij van harte uitgenodigd.

Prachtige activiteiten: interessant, inspirerend en hartverwarmend door de gastvrijheid van de Ontmoetingskerk. Grijp deze kans aan!

U kunt onder andere meedoen aan gespreksgroepen, kijken naar 'zinnige' films, lezingen bijwonen, etc.

Het volledige programma is te vinden op de website (> Activiteiten > Zin in Ontmoeting). U kunt ook ter informatie eerst deze folder, met het overzicht van het seizoen 2019-2020 hier downloaden.

Het hoeft niet per se, maar het is wel prettig als u zich van tevoren aanmeldt voor een van de onderdelen. Per e-mail of via bovengenoemde website.
logo IKO
Op 28 maart 2012 tekende Gerard van Buuren als toenmalig voorzitter van de kerkcommissie van onze geloofsgemeenschap het samenwerkingsverband tussen de vier kerken van IJsselstein. Een belangrijk moment na twee jaar intensief contact te hebben gehad. Die samenwerking is gaan groeien vanaf de gezamenlijke activiteiten rondom 700 jaar-IJsselstein in 2010. Die zaterdag van toen met de activiteit “Brood voor onderweg” is de aanleiding geweest om intenser samen te gaan werken.

Wat zijn de activiteiten van het IKO?

Het IKO fungeert als aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente, voor onderwerpen en activiteiten waarbij de gemeente de gezamenlijke kerken wil betrekken of inschakelen. Te denken valt aan participatie in pastorale zorg in het Rampenplan van de gemeente.

Ook wil het IKO getuigenis van Christus zijn rondom de christelijke feestdagen. We denken dan aan participatie tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt, de gezamenlijke voorbereiding op Kerstmis met de Volkskerstzang, het uitgeven van een folder waarop alle kerkelijke activiteiten staan rondom de viering van Kerstmis en Pasen, de gezamenlijke Paasochtendviering op Eerste Paasdag.

Tevens wil het IKO dat de kerken zich gezamenlijk presenteren op de twee-jaarlijkse verenigingenmarkt. De Kerkelijke deelname in de voorbereiding en uitvoering van de Dodenherdenking op 4 mei. De organisatie van een jaarlijkse Kerkenweek rondom 22 april met een gezamenlijk thema, met activiteiten van de aangesloten kerken afzonderlijk en een activiteit die gezamenlijk georganiseerd wordt.

Welke kerken zijn aangesloten bij het IKO?


  • R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas IJsselstein
  • Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk IJsselstein
  • Hervormde Gemeente IJsselstein Kronenburgplantsoen
  • Gemeente "Geloof in IJsselstein"
Wilt u meer weten over het IKO en wilt u op de hoogte zijn van de activiteiten van de aangesloten kerken dan kunt u terecht op de website van het IKO
Voor de parochie zit Annemarie de Boer-Damen in het overleg en voor onze geloofsgemeenschap zit Johan Lindenaar namens de pastoraatgroep in het overleg. Annemarie de Boer-Damen is de secretaris van het IKO.
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top