R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Het jongerenpastoraat wordt parochiebreed georganiseerd. De gegevens, maar ook verslagen van activiteiten, zijn dan ook te vinden op de parochiesite onder Jongeren.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top