R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Het Groot Liturgisch Beraad komt maximaal tweemaal per jaar bij elkaar om liturgische zaken met elkaar te bespreken.
In het Groot Liturgisch Beraad (GLB) zijn alle werkgroepen die zich met liturgie bezighouden betrokken. Het zijn de coördinatoren of afgevaardigden van de acolieten, koren, kosters, lectoren, liturgisch bloemschikken, comité O.L. Vrouw van Eiteren, het lid van de pastoraatgroep met werkveld Liturgie en twee onafhankelijke parochianen. Een lid van het Klein Liturgisch Beraad leidt de bijeenkomsten.
De doelstelling van het GLB is een algemene evaluatie van de liturgische gang van zaken in de afgelopen periode, adviseren naar het KLB, de pastoraatgroep en pastoraal team. En een inhoudelijke vooruitblik op de komende periode.

In de vergaderingen worden zaken, de liturgie betreffende, besproken. In de afgelopen jaren zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest: het pastoraal beleidsplan, roosterzaken, de Basiliek als het Eucharistisch Centrum van de H. Drie-eenheidparochie, de zaterdagavondvieringen, de nieuwe regels rondom het Paastriduüm, zaken die in de Pastoraatgroep besproken zijn wat betreft de liturgie. Een van de belangrijkste onderwerpen van de vergadering is vooral het onderdeel "Mededelingen vanuit de werkgroepen". Hier komen zaken aan de orde die vooral de werkgroepen aangaan: te kort aan vrijwilligers, waar loop je als werkgroep tegen aan, jubilea, enz. enz. Zo blijven we allemaal op de hoogte wat er overal speelt.

Het positieve aspect van deze bijeenkomsten is vooral het samen verantwoordelijk zijn voor de liturgie binnen onze eigen geloofsgemeenschap en het voeling hebben met elkaar.
De vergaderingen vinden plaats in een gemoedelijke en vrije sfeer en iedereen heeft de ruimte om zijn of haar mening te geven met respect voor elkaar.

Ed Smulders,
(lid pastoraatgroep werkveld liturgie)
september 2014
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top