Afdrukken
Schola Nicolai-comprDe Schola Nicolaï is genoemd naar haar thuisbasis: de Basiliek van de H. Nicolaas en is eind 2009 uitsluitend geformeerd voor het zingen van vespers. (zie onder 'andersoortige vieringen')

Zij bestaat inmiddels uit zo'n 23 redelijk geoefende zangers en zangeressen. Die vormen met elkaar geen nieuw parochieel koor, maar een op projectbasis samengestelde zelfstandige groep die voor elke vespers vijf of zes keer bij elkaar komt. De samenstelling van de groep overschrijdt de grenzen van kerkgenootschappen; zij bestaat uit zangers en zangeressen uit verschillende geloofstradities. Om deel te nemen moet men wel affiniteit hebben met de spiritualiteit van psalmen en hymnen en bereid zijn zich ook thuis voor te bereiden.
De Schola beijvert zich om de schoonheid van deze liturgische zang weer te geven, waardoor de gezongen teksten zo indringend mogelijk over komen.
Geliefd is de meerstemmige zang; we zoeken dan ook naar een evenwichtige stemgroepenverdeling. Ook in het optreden zoeken we naar schoonheid, stilte en harmonie.
Het repertoire is Nederlands en er wordt gebruik gemaakt van eigentijdse vertalingen, tekstdichters en componisten.
De meest geschikte repetitietijden zijn inmiddels de woensdagavond (19.30 – 20.45 uur) en de zaterdagmorgen (9.30 – 10.45 uur) gebleken. De repetities zijn in de kapel van Mariënstein.
We spreken die telkens af via het websysteem 'afspreken.nl'.
Ook werkt het goed dat stemgroepen af en toe onderling met elkaar afspreken om zich de muziek en de teksten beter eigen te maken.
De Schola Nicolaï wordt geleid door Jan Lippus. René Verwer is de vaste organist.

Hier vindt u een uitvoering van Psalm 91 door de Schola.