R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

2008-FocusFocus bestaat sinds 1992. Oud leden van het Jongerenkoor wilden graag weer zingen. Corrie Oostrom had als dirigent het initiatief genomen en in januari 1992 vond de eerste repetitie plaats. In die eerste jaren zorgde René Verwer voor de begeleiding. Na een tijdje is er een prijsvraag uitgeschreven onder de leden op zoek naar een naam. Eén van de leden kwam met de suggestie "Vocus" als bewuste verbastering van een aantal woorden. Dat werd met meerderheid van stemmen door de leden gekozen, maar de toenmalige geestelijk begeleider van het koor; Joop Reurs vond dat slecht Latijn en heeft er "Focus" van gemaakt. Corrie Oostrom heeft ongeveer 12 jaar Focus geleid. Toen duidelijk werd dat zij na haar ziek zijn niet meer terug zou komen is er naar een andere dirigent gezocht en na een drietal dirigenten die maar kort bij ons bleven werd Hans Leeuwenhage onze vaste dirigent.
Het repertoire van Focus was inmiddels zodanig dat het zich meer leende voor pianobegeleiding dan voor orgelbegeleiding. Toen we op zoek waren naar een pianist meldde een dochter van Barbara Fortuin dat haar moeder goed piano kon spelen. Dat deed ze inderdaad en zij werd omstreeks 1996 gevraagd om als vaste pianiste bij Focus te komen.

Er zijn momenteel 26 koorleden, maar we zitten dringend verlegen om mannenstemmen. Als je zin hebt om te komen zingen, neem dan contact op met de contactpersoon van het regelteam of kom gewoon op dinsdagavond langs bij de repetitie.
Voor de vieringen hebben we een liturgiecommissie van 6 mensen, die voorstellen doet voor de liedteksten. Ans Kok is hiervan de stuwende kracht achter. Verder is er geen bestuur, wel een "regelteam". We betalen per maand een klein bedrag aan contributie, waarvan we onze feestavond bekostigen.

We repeteren twee uur op dinsdagavond en zingen ongeveer één keer per maand ter ondersteuning van een viering, drie kwartier vóór de viering zijn we er om in te zingen.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top