R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Hoe gaat het als er een uitvaart geregeld moet worden?

Het betreft de melding van de uitvaart, en de uitvoering ervan.
De vraag naar een uitvaart dient te worden gedaan door een begrafenisondernemer of uitvaartleider bij het regionaal meldpunt. Buiten kantooruren wordt via het antwoordapparaat van onze geloofsgemeenschap verwezen naar dat regionaal telefoonnummer dat elke dag – ook in het weekend – tot 's avonds 21 uur bereikbaar is. Daar wordt de aanvraag voor een uitvaart genoteerd en wordt contact opgenomen met degene die in de parochie de uitvaart verder regelt (met als eerste vraag: is de kerk vrij voor een uitvaart?) en met de pastor/toegeruste vrijwilliger die in de betreffende week de dienst heeft.
De verzorging van de uitvaart gebeurt door de pastor van het team, of een toegeruste vrijwilliger, die in een betreffende week de dienst heeft. Deze pastor is niet altijd een priester, maar vaak een pastoraal werk(st)er. De uitvaart zal dus nog wel eens een uitvaart zijn met een woord- en gebedsviering. Als de betreffende pastor al bezet is kan hij of zij een beroep doen op daartoe opgeleide vrijwilligers. Het is niet de bedoeling dat emeriti pastores rechtstreeks door de familie of begrafenisondernemer gebeld worden. Nabestaanden kunnen wel via de uitvaartleider de wens kenbaar maken dat een hen vertrouwde pastor (of misschien ook parochiële vrijwilliger) de uitvaart zal leiden.
Alle uitvaartleiders van onze regio zijn op de hoogte van deze gang van zaken.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top