Afdrukken
Het is in onze parochie al jaren gebruikelijk dat er, als familie dit wenst, op de avond voor de uitvaart van een overledene een gebedsdienst is. In deze gebedsdienst wordt de overledene herdacht. Dit samenkomen is vooral bedoeld om troost te bieden aan de nabestaanden.
In alle rust kan men bij God en elkaar kracht zoeken om het afscheid, dat de volgende dag zal plaatsvinden, aan te kunnen. Aansluitend aan de avondwake is er dan meestal gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene en de familie te condoleren.
Mocht men er prijs op stellen aansluitend aan een avondwake in de kerk een condoleance te houden, dan is het ook mogelijk daarbij koffie/thee te laten verzorgen door vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.
Vraag ernaar bij uw begrafenisondernemer of uitvaartleider.

De avondwakegroep

De leden van de avondwakegroep hebben, om goed te kunnen functioneren, de nodige begeleiding gehad.
Door het afnemend aantal pastores zal het in de toekomst wellicht nodig zijn dat parochianen voorgaan in uitvaartdiensten. Dit is al enkele keren voorgekomen.
Om op een verantwoorde wijze voor te kunnen gaan hebben vier van de zeven leden van de avondwakegroep in Utrecht een cursus van twaalf avonden gevolgd. Voor de overige leden van de groep wordt nog een mogelijkheid tot toerusting gezocht.
Natuurlijk zal het wel even wennen zijn als parochianen een uitvaart moeten leiden omdat er geen pastor beschikbaar is. U kunt er echter van verzekerd zijn dat de leden van de avondwake- en uitvaartgroep dit met grote zorg en betrokkenheid zullen doen.

Marianne van den Boogaard is contactpersoon en coördinator voor de groep.