R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Zorgteam RouwOnze geloofsgemeenschap is inmiddels samengevoegd in de parochie van de H. Drie-eenheid. Dat vergde en vergt nog steeds veel inzet en tijd van de leden van onze geloofsgemeenschap en de pastores.
De pastores kunnen niet meer dïe aandacht geven, die er was toen er voldoende pastores waren in onze geloofsgemeenschap. Die verandering wordt door velen als een groot gemis ervaren.
Het Zorgteam Rouw wil omzien naar nabestaanden van overleden leden van onze geloofsgemeenschap. Wij hebben al bijna zeven jaar ons werk kunnen doen en wij zijn zeer verheugd, dat ons team in 2013 is versterkt door de komst van een nieuwe medewerkster: Lucie van Kippersluis. Velen onder u zullen haar al kennen, zij is al jaren wijkcontactpersoon.

Het Zorgteam bestaat nu uit vier opgeleide rouwbegeleiders.
Liesbeth Nillesen, Annie van Eijndthoven, Marianne van den Boogaard en Lucie van Kippersluis. (v.l.n.r.)

Wat kunt u van het Zorgteam Rouw verwachten?

Enige tijd na een overlijden worden nabestaanden benaderd en eventueel bezocht. Om samen nog eens te kijken naar wat er allemaal gebeurd is.
De ervaring leert, dat het, een jaar na het overlijden, stil wordt rond de nabestaande. De pijn dat het gemis van een geliefde onomkeerbaar is, wordt juist dan nog meer gevoeld.

Door de pastores worden adressen aangereikt. De bezoeken die zijn afgelegd door de teamleden geven de sterke indruk, dat het in een behoefte voorziet. Het wordt als goed ervaren, dat een vertegenwoordiger van de parochie aandacht heeft voor de vaak moeilijk tijd die men doormaakt.

Dat geeft ons team het vertrouwen om met dezelfde inzet door te gaan.

Ook u kunt alert zijn en onze mede-gelovigen attent maken op de mogelijkheid van rouwbegeleiding. U kunt contact opnemen via het secretariaat of rechtstreeks met Marian van den Boogaard

Ook parochiebreed zijn er van tijd tot tijd rouwbegeleidingsgroepen. Voor meer informatie kunt u ook daar eens kijken.Bewaren
In Nieuwegein wordt elke laatste vrijdag van de maand gewandeld met lotgenoten die een verlieservaring achter de rug hebben.
Wij organiseren al jaren gespreksgroepen voor mensen in rouw. Voor sommige is die stap te groot. Voor hen zou de oplossing kunnen zijn om kennis te maken met ons laagdrempelige aanbod, namelijk de wandelgroep. Men hoeft echt geen geoefende wandelaar te zijn. We lopen 2-3 kilometer. De afstand mag geen belemmering zijn om je op te geven.

Onder leiding van twee begeleiders van de rouwgroep kan men elkaar tijdens een korte wandeling ontmoeten op een ontspannen manier. Halverwege drinken we thee.
We verzamelen om 14.30 uur en eindigen rond 16.30 uur.
Men kan zich opgeven via de website, of telefonisch bij Arry Knobbe of via email.
Zij maakt bekend waar de plek van vertrek is.
rouwgroepnieuwegeinDe Rouwgroep Nieuwegein organiseert al meer dan 15 jaar lotgenotengroepen.

Uit ervaring weten we dat het steunend kan zijn om met andere mensen te praten die ook een verlieservaring achter de rug hebben. Het delen kan helpen wat meer inzicht te krijgen in het rouwproces.

Op maandag 29 januari 2018 start er een nieuwe gespreksgroep. In de groep is ruimte voor een ieders verhaal, voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal waarover we met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard kunnen de deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen.

De gespreksgroep wordt begeleid door twee ervaren rouwbegeleiders van de Rouwgroep Nieuwegein.

Praktische informatie
Locatie: Emmauskerk, Merelplein 2, Nieuwegein
Kosten: € 50,- te voldoen bij de eerste bijeenkomst
Bijeenkomsten: maandagochtend van 09.30 tot 12.00 uur, afhankelijk van de groepsgrootte zijn er 6 tot 8 bijeenkomsten
Informatie en aanmelding: Arry Knobbe of via de website van de Rouwgroep
Als uw aanmelding binnen is, zal een van de rouwbegeleiders contact met u opnemen om een kennismakingsgesprek te plannen. Dit gesprek zal bij u thuis plaatsvinden. In dit gesprek krijgt u informatie over de groep en er zal ook aandacht zijn voor uw behoeften en verwachtingen.
Voor wie? Iedereen uit Nieuwegein en regiogemeenten die te maken heeft, of heeft gehad, met het overlijden van een dierbare persoon (partner, kind, kleinkind, vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin) kan deelnemen. U kunt natuurlijk ook andere mensen met een verlieservaring op ons aanbod wijzen.

Op de website leest u wie de leden van de werkgroep zijn en wat hun achtergrond is.

Naast deze gespreksgroep organiseren wij ook op de laatste vrijdag van de maand een wandelgroep. Zie hiervoor ook de website.BewarenBewarenBewarenBewaren

houmevasthoumevast1
Handreiking voor jou,
nu je op jonge leeftijd afscheid hebt moeten nemen
van iemand, die veel voor jou betekent.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top