R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Ziekenbezoek
De werkgroep stelt het tot haar taak om leden van onze geloofsgemeenschap die in een ziekenhuis of verpleeghuis verblijven te bezoeken.
Dit uiteraard op verzoek van de patiënt zelf. (Of één van diens naasten.)

Contactpersoon hiervoor is: Mw. Ella van Buuren
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top