R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

P1280609 webDe groep van wijkcontactpersonen heeft als gezamenlijk doel mee te bouwen aan een geloofsgemeenschap waarin leden zich voor elkaar verantwoordelijk weten en waarin geloven tastbaar en voelbaar wordt.

Concreet betekent dit dat de wijkcontactpersonen in hun wijk door een bezoekje, een kleine attentie, het openstaan voor een gesprek, uitdrukking willen geven aan de zorg en het meeleven van leden van de geloofsgemeenschap voor en met elkaar in vreugde en verdriet. Ook brengen de wijkcontactpersonen leden van de geloofsgemeenschap bij elkaar door het organiseren van middagen voor senioren en een nieuwjaarsreceptie.

Contactadressen:

Margaret Lubbers (voorz.)
Elly Koelink  (secr.)
 

Wijkcontactpersonen - adressenlijst mrt 2022
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top