Afdrukken
Ja, en dan hebben we een heel grote groep vrijwilligers die in een werkgroep zitten en die zorgen dat allerlei activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap zo soepel mogelijk verlopen. De meeste van die werkgroepen zijn bij de diverse items op deze website genoemd. Maar er is meer voor nodig om onze gemeenschap draaiende te houden.

Wat denkt u van: kosters, misdienaars en acolieten, koorleden, lectoren, gastvrouwen en -heren die koffieschenken?
En de mensen die nog minder zichtbaar zijn, zoals de bloemschikkers, mensen die medegelovigen naar en van de kerk vervoeren, kerkschoonmakers, de mensen die het tuinonderhoud doen en de begraafplaats aan de Groene Dijk onderhouden.
De mensen van de beheerscommissie die ook zorgen dat allerlei klusjes opgeknapt worden, reparaties uitvoeren.
Al die mensen die zorgen dat 'BIJeen' bij u op de mat valt en de mensen die de administratie verzorgen?

U zou raar opkijken als u hoort hoeveel uren al die mensen bij elkaar opgeteld wel niet bezig zijn!Vrijwilligervangst
Al onze vrijwilligers hebben zorg en aandacht nodig. En ook dat is een vrijwilliger......

Al met al, iedereen doet zijn best om mensen zich thuis te laten voelen in onze geloofsgemeenschap.

Wilt u/jij ook wat voor onze geloofsgemeenschap doen? Er zijn altijd wel (werk)groepen die wat extra handen/voeten of stemmen kunnen gebruiken. Contactpersonen kunnen er meer over vertellen.
U kunt zich ook wenden tot het secretariaat. Daar kan men u ook wel verder helpen.