R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

En dan ben je met pensioen.....

PensioenDenk je lekker rustig te gaan genieten, staan er ineens allerlei organisaties op de stoep die wat van je expertise en tijd willen.
Het is fijn eerst een tijdje te genieten van je vrijheid, maar wellicht gaat het op een gegeven moment toch kriebelen.
Misschien mis je je vroegere collega's, maar als je ze nog eens opzoekt merk je dat ze eigenlijk geen tijd voor je hebben. Zo vergaat het menigeen. En dan is het wel fijn als je nieuwe mensen leert kennen.
En om je niet nutteloos te voelen kan je jouw kwaliteiten inzetten voor een algemener belang. Binnen onze eigen geloofsgemeenschap zijn er in verschillende werkgroepen vacatures. Van schoonmaken tot bestuurlijke functies. Er is allicht iets bij waar je je ei kwijt kan.
Binnenkort komt er op het secretariaat een vacature voor een dagdeel.
En voor het bijhouden van de website en het maken van de wekelijkse Nieuwsbrief zijn we erg kwetsbaar met slechts een persoon. Graag zouden we een klein team daarvoor hebben. Wie helpt?
Ook als je nog niet met pensioen bent, maar wel wat tijd hebt, ben je natuurlijk van harte welkom!
Aanmelden kan via het secretariaat, of via de webmaster.
Ja, en dan hebben we een heel grote groep vrijwilligers die in een werkgroep zitten en die zorgen dat allerlei activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap zo soepel mogelijk verlopen. De meeste van die werkgroepen zijn bij de diverse items op deze website genoemd. Maar er is meer voor nodig om onze gemeenschap draaiende te houden.

Wat denkt u van: kosters, misdienaars en acolieten, koorleden, lectoren, gastvrouwen en -heren die koffieschenken?
En de mensen die nog minder zichtbaar zijn, zoals de bloemschikkers, mensen die medegelovigen naar en van de kerk vervoeren, kerkschoonmakers, de mensen die het tuinonderhoud doen en de begraafplaats aan de Groene Dijk onderhouden.
De mensen van de beheerscommissie die ook zorgen dat allerlei klusjes opgeknapt worden, reparaties uitvoeren.
Al die mensen die zorgen dat 'Samengaan' bij u op de mat valt en de mensen die de administratie verzorgen?

U zou raar opkijken als u hoort hoeveel uren al die mensen bij elkaar opgeteld wel niet bezig zijn!Vrijwilligervangst
Al onze vrijwilligers hebben zorg en aandacht nodig. En ook dat is een vrijwilliger......

Al met al, iedereen doet zijn best om mensen zich thuis te laten voelen in onze geloofsgemeenschap.

Wilt u/jij ook wat voor onze geloofsgemeenschap doen? Er zijn altijd wel (werk)groepen die wat extra handen/voeten of stemmen kunnen gebruiken. Contactpersonen kunnen er meer over vertellen.
U kunt zich ook wenden tot het secretariaat. Daar kan men u ook wel verder helpen.

VacaturebankWij zijn op zoek naar mensen van onze geloofsgemeenschap die hun talenten, hun interesses willen gaan inzetten voor onze geloofgemeenschap.


Op bestuurlijk nivo zijn wij op zoek naar:
· iemand die zich wil inzetten voor externe contacten met de andere kerkgenootschappen in IJsselstein: voor het Interkerkelijk Overleg (IKO)
· Wij zoeken leden voor de Kerkcommissie
· Wij zoeken ook een voorzitter voor de pastoraatgroep. Van hem of haar wordt verwacht dat die persoon de vergaderingen voorbereidt en de pastoraatgroep leidt. Ook contacten met de kerkcommissie behoort tot haar of zijn taak.
. Voor de pastoraatgroep zoeken we ook mensen voor de werkvelden diaconie en gemeenschapsopbouw.

Wij zijn al erg lang op zoek naar mensen die wat tijd hebben om een van bovenstaande taken op zich te nemen.
Voelt u zich aangesproken, dan kunt u contact opnemen met Cees van Kooten op dinsdag- of vrijdagmorgen: tel (030) 761 31 21

 • Op uitvoerend nivo zijn er vacatures voor:
 • * Coördinatoren voor de kerstpakkettenactie. We zoeken hiervoor personen die affiniteit hebben met de sociale zorg binnen de kerk, die zich graag willen inzetten voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Voor meer informatie klik hier.
 • * Het wijkpastoraat heeft dringend behoefte aan mensen die wat tijd kunnen en willen geven aan mensen binnen onze gemeenschap. Het vraagt tijd maar, je kunt een en ander zelf indelen. Een vast punt is onze vergadering op de 3e dinsdag van iedere maand, 's middags om 13.30 uur in het parochiecentrum. Voor jongeren die werken hoeft deze vergadering echter geen obstakel te zijn.
  We staan o.a. stil bij het gedoopt worden, huwelijken, verjaardagen, een seniorenmiddag, Pasen en Kerstmis. Maar bijv. ook eenmaal in de twee jaar bij een ziekenzalving. En zo is er meer! Hebt u belangstelling, maar wilt u meer weten over dit vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen met Margaret Lubbers of met Lidy Munneke tel. (030) 687 43 03. Zegt u na dit stukje gelezen te hebben, lijkt me wel iets voor mij, dan kunt u ook contact opnemen met Elly Koelink.
 • * Het secretariaat is op zoek naar versterking. Vooral iemand met een administratieve achtergrond zal heel welkom zijn. Het gaat om een ochtend per week (of 14 dagen).
 • * De doopgroep zoekt versterking: Wie vindt het leuk en inspirerend om met jonge ouders over geloof en het sacrament van het doopsel te spreken? Kennis is niet nodig, wel een nieuwsgierige geest!! Voor informatie kunt u contact opnemen met Nicole Horsman-Gielen
 • * Ook kunnen wij hulp gebruiken bij het opzetten van gezinsvieringen en het houden van kindernevendiensten. Wanneer je wilt komen helpen, neem dan a.u.b. contact op met Annie Kromwijk.
 • * We zouden graag wat meer kinderen hebben die misdienaar willen worden. Je zult goed worden ingewerkt. Graag contact opnemen met Coby Rijnders.
 • * Voor de uitvaarten en huwelijken heeft het team acolieten behoefte aan uitbreiding. Ben je vroeger misdienaar geweest? Dan pak je dit vast makkelijk op. Ook in de vakantieperiode zouden we je dan graag op de zondagen indelen.
 • * Eveneens voor uitvaarten en/of doopvieringen zouden we graag nog een koster erbij hebben, om een beroep op te kunnen doen.
 • * Tenslotte zijn we ook op zoek naar lectoren of lectrices voor onze vieringen.

 

BewarenBewaren
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top