R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Het blad 'BIJeen' van en voor onze parochie verschijnt tien keer per jaar.

Het brengt u op de hoogte van activiteiten en van eventuele ontwikkelingen in onze parochie.
Bovendien streeft de redactie ernaar ook inhoudelijke artikelen te brengen.
Binnen het blad heeft iedere geloofsgemeenschap een aantal 'eigen pagina's' voor lokaal nieuws en activiteiten die specifiek voor de eigen geloofsgemeenschap zijn.

Als u 'BIJeen' wilt ontvangen, kunt u dit aangeven op de kaart die u krijgt bij de actie Kerkbalans, maar u kunt dit ook melden bij het secretariaat of bij uw wijkcontactpersoon. Van u wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 15,-.

Alle uitgaven van het parochieblad 'BIJeen' kunt u hieronder vinden bij 'BIJeen digitaal'. (Klik op de blauwe tekst.)

Als u hier klikt kunt u het redactieschema voor 2019 van het parochieblad lezen.
Daarop staan onder meer de inleverdata van kopij die voor een editie gelden en de data wanneer de bezorgers hun wijk kunnen ophalen.
Kopij kunt u sturen aan dit adres.
Het rooster met de uitgavedata en deadlines voor 2019 is nu hier beschikbaar.

Voor het aanleveren van kopij zijn wat regels vastgesteld die u hier kunt nalezen.
nieuwsbrief8juni2018kopAl ruim 2 jaar verzorgt de webmaster wekelijks een Nieuwsbrief. De eerste kwam op 3 april 2016 uit en behoudens vakanties van de webmaster (wegens gebrek aan vervanging) krijgen mensen die hierop geabonneerd zijn iedere week het laatste nieuws. Bovendien kunt u, als u dat wilt, ook tussentijdse meldingen van overledenen in uw mailbox krijgen.
Aanmelden kan via deze link
Als u "BIJeen" digitaal wilt lezen is deze versie te downloaden:

2019 - nr. 05 (13 juli t/m 30 augustus 2019)
2019 - nr. 04 (1 juni t/m 12 juli 2019)
2019 - nr. 03 (13 april t/m 31 mei 2019)
2019 - nr. 02 (2 maart t/m 12 april 2019)
2019 - nr. 01 (19 januari t/m 1 maart 2019)

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top