R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Tijd voor vitaliteitHoe het verder ging.

Na de exursie is de werkgroep nog twee keer bijeen geweest. Afgelopen donderdag 7 juni samen met de pastoraal werkende, mevr. Marion Korenromp, die dit project begeleidt.

Het doel van deze laatste bijeenkomst was om met elkaar te spreken over de aanbevelingen die wij als werkgroep aan de pastoraatgroep willen geven, zodat deze afwegingen kan maken, waardoor onze geloofsgemeenschap een levende gemeenschap blijft nu en in de toekomst.

De gedachtewisseling over de aanbevelingen gebeurde rondom de volgende items:

· de geloofsgemeenschap en het zijn van het eucharistisch centrum (altijd een eucharistieviering op zondag om 11.00 uur)

· het parochiecentrum als uitnodigend ontmoetingscentrum voor de geloofsgemeenschap, waarin ook allerlei activiteiten kunnen plaats vinden

· het betrekken van jonge kinderen en hun ouders/verzorgers, maar ook aandacht voor jonge alleenstaanden en de relatie met de basisscholen

· de diaconie die bestaat uit de relatie met de lokale caritas, maar ook uit contacten met de geloofsgemeenschap PGIJ in de Ontmoetingskerk, en andere instellingen in IJsselstein

· de geloofsgemeenschap als levende gemeenschap.

Over al deze onderwerpen hebben we zeer intensief met elkaar gesproken. De uitkomsten hiervan hebben we in een plan van aanbevelingen vastgelegd en vervolgens naar de pastoraatgroep gestuurd.

Over de uitkomst van de bespreking van onze aanbevelingen zult u ongetwijfeld geïnformeerd worden door de pastoraatgroep.

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 gaf pastor Marion Korenromp een training samen met Henk Brussel aan vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap.

Wij maakten vrijdag geen geheim van onze voorbehouden.
We konden hier wel allerlei leuk dingen verzinnen voor de toekomst, maar iedereen wist
- dat de sfeer verziekt was
- dat er allemaal eilandjes waren
- dat de jongeren niet meer meededen
- dat de bisdom-regels fnuikend waren
- dat de koren tot een kritisch minimum waren gekrompen
- dat er maar een paar mensen waren die de kar wilden trekken
- en dat die ook op leeftijd waren.

We konden niet zoveel anders dan voelen wat deze stemming met ons deed.
De hoofden gingen naar beneden, de blik ging naar binnen. Het licht was schaduw geworden.
Dat beklemde ons allemaal.
Totdat een paar deelnemers die de gemeenschap nu eens niet van binnen en buiten kenden, zeiden dat ze zich niet konden herkennen in deze analyse.
Ze vertelden van hun contacten, de mooie vieringen, een verrijkende bezinningsgroep.
Toen ontdekten de oude getrouwen dat hun leef- en werkruimte (toch!) niet helemaal bezet werd gehouden door dit gedoe.

P1230231 Eva webZaterdag 14 april 2018 togen 4 leden van de geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas in IJsselstein, samen met Marion Korenromp, naar de Bijbelse tuin van de Johannes de Doperparochie in Hoofddorp. Deze ligt achter de kerk en rondom de begraafplaats aldaar. Er groeien veel kruiden, planten en bomen die ook in de Bijbel genoemd worden. Ook staan er ruim veertig beelden van Bijbelse en inspirerende personen, gemaakt door de beeldhouwer Karel Gomes. De kruiswegstatie staat in het achterste stuk van de tuin, de woestijntuin, een deel om tot bezinning te komen. Verder ligt er in deze tuin ook een labyrint. Bij de kerk is tevens een boekwinkel, genaamd 'Het Kruispunt' en onder de kerk is een ruimte gerealiseerd die heel toepasselijk het 'Fundament' heet. Daar kunnen bijeenkomsten gehouden worden. Er worden ook regelmatig maaltijden verschaft en men kan er terecht voor een kopje koffie of thee.
We werden ontvangen door pastoor van Lent, die bevlogen vertelde over de projecten die hij inmiddels heeft verwezenlijkt en nog een onder handen zijnde project op Kaageiland.
Hij vertelde dat het belangrijk is om 'out of the box' te denken als je iets aan de vitaliteit van je (geloofs)gemeenschap wilt doen.

Op 10 april kwam een deel van de leden van de werkgroep bijeen om verder te spreken over de vitaliteit.
Na wat inleidende, zakelijke berichten kwamen we tot de kern:

. Bespreking van de missie/overtuiging/acties
Elly geeft aan, dat zij het stappenplan niet heeft ingevuld, omdat zij twijfelt, of ze deel wil blijven uitmaken van de werkgroep.
Jan heeft een overzicht gemaakt van het onderdeel zingeving/missie, zodat het gemakkelijker wordt om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Missie/zingeving
De trefwoorden die naar voren komen, zijn: lichaam en licht.

Na enige gedachtewisseling wordt dit zo verwoord:
Een lichaam vormen en het licht laten zien en doorgeven.

Verslag bijeenkomst werkgroep ‘Vitaliteit’ van de geloofsgemeenschap H. Nicolaas te IJsselstein op woensdag 28 maart 2018

Annie heet iedereen welkom. De doelstelling van de bijeenkomst van hedenavond is:
· het kiezen van een jaarthema, en
· misschien komen tot onderwerpen die in het werkplan moeten komen.

Als thema wordt gekozen: Uitnodigen tot grotere betokkenheid

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top