Afdrukken
Vroeger kenden de mensen elkaar en kwam je elkaar overal tegen. Dit gaf het gevoel van een onderlinge band. We leven nu echter in een tijd waarin iedereen steeds drukker lijkt te worden en de maatschappij steeds verder individualiseert.
Het samenkomen tijdens de vieringen en het leggen en onderhouden van contacten na de vieringen en in de geloofsgemeenschap zijn dan ook belangrijke momenten om de band met elkaar te behouden en te versterken.

Kerk zijn is altijd gemeenschap zijn. Zij krijgt gestalte in de vieringen op zondag, op grote feesten of bij vreugdevolle of droeve gelegenheden. Maar gemeenschap wordt ook zichtbaar in het contact- en bezoekwerk, in allerlei bezinnings- en vormingsgroepen, in groepen die zich verantwoordelijk weten voor het onderhoud en de schoonmaak van de kerk.

Gemeenschapsopbouw beperkt zich niet tot het regelen, de organisatie van de kerk, goede afspraken met de vele vrijwilligers en de zorg voor een goede interne en externe communicatie. Als we over gemeenschapsopbouw spreken gaat het over veel meer: het richt zich ook op wat mensen binnen de kerk bindt en wat de betekenis is van hun relatie tot elkaar en hun relatie tot God. Gemeenschapsopbouw stimuleert activiteiten die bijdragen aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander.