R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Mini-conferentie Missionaire Parochie - boek nu nog met vroegboekkorting!missionaire parochie

Op zaterdag 25 maart ontmoeten we je graag in Veenendaal op de mini-conferentie Missionaire Parochie. Samen de schouders zetten onder parochievernieuwing: hoe doe je dat? We willen je aanmoedigen om met een groep te komen, maar ook als individu ben je van harte welkom! De hele maand januari geldt er nog een vroegboekkorting, daarna gaat de prijs omhoog. Wacht dus niet te lang! Kaarten kosten deze maand nog 25 euro per stuk. Voor groepen geldt ook een regeling waarbij ieder vijfde ticket gratis is; lees daarover meer op de website.
Het is ons verlangen dat iedereen geïnspireerd, bemoedigd én met concrete ideeën huiswaarts gaat.

Ga naar www.missionaireparochie.nl om je tickets te reserveren 

Voorbedeavond 24 maart voorafgaand aan mini-conferentie

Als de Heer het huis niet wil bouwen, vergeefs zwoegen daaraan de bouwers. (Psalm 127, 1)

Bouwen aan een missionaire parochie en werken aan parochievernieuwing kunnen we alleen met en door de kracht van Gods Heilige Geest. Daarom zal er op vrijdagavond 24 maart om 20:00, voorafgaand aan de mini-conferentie, een voorbedeavond zijn met gebed voor de mini-conferentie en voor de parochies in ons land. Alle deelnemers aan de mini-conferentie zijn ook van harte uitgenodigd aan deze avond deel te nemen. Aansluitend zal er een borrel zijn, waar er de gelegenheid is om elkaar te ontmoeten in een informele setting. Welkom!

Nieuw materiaal beschikbaar: Drie sleutels van parochievernieuwing – met NL ondertiteling

Na het verschijnen van het boek ‘Als God renoveert’ in 2014 en het werken met parochies over de hele wereld heeft het team van Divine Renovation Ministries drie principes of 'sleutels' voor parochievernieuwing geformuleerd. Wereldwijd zijn parochies met deze drie sleutels aan de gang gegaan en op heel veel plaatsen worden de vruchten hiervan zichtbaar.
Divine Renovation Ministries heeft hierover een drietal korte filmpjes ontwikkeld, waarin de verschillende sleutels worden toegelicht. Deze filmpjes, die elk 4 minuten duren, zijn uitermate geschikt om bijvoorbeeld aan het begin van een vergadering of bijeenkomst te kijken en daar met elkaar over door te spreken.
Deze drie filmpjes zijn vanaf nu Nederlands ondertiteld en te bekijken via de website van De Missionaire Parochie. U kunt er ook gratis een studiegids downloaden met vragen om een gesprek en verdere uitwerking binnen een groep te faciliteren.

Met vriendelijke groet
De Missionaire Parochie

 

 

Vroeger kenden de mensen elkaar en kwam je elkaar overal tegen. Dit gaf het gevoel van een onderlinge band. We leven nu echter in een tijd waarin iedereen steeds drukker lijkt te worden en de maatschappij steeds verder individualiseert.
Het samenkomen tijdens de vieringen en het leggen en onderhouden van contacten na de vieringen en in de geloofsgemeenschap zijn dan ook belangrijke momenten om de band met elkaar te behouden en te versterken.

Kerk zijn is altijd gemeenschap zijn. Zij krijgt gestalte in de vieringen op zondag, op grote feesten of bij vreugdevolle of droeve gelegenheden. Maar gemeenschap wordt ook zichtbaar in het contact- en bezoekwerk, in allerlei bezinnings- en vormingsgroepen, in groepen die zich verantwoordelijk weten voor het onderhoud en de schoonmaak van de kerk.

Gemeenschapsopbouw beperkt zich niet tot het regelen, de organisatie van de kerk, goede afspraken met de vele vrijwilligers en de zorg voor een goede interne en externe communicatie. Als we over gemeenschapsopbouw spreken gaat het over veel meer: het richt zich ook op wat mensen binnen de kerk bindt en wat de betekenis is van hun relatie tot elkaar en hun relatie tot God. Gemeenschapsopbouw stimuleert activiteiten die bijdragen aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander.
Bent u nieuw in onze geloofsgemeenschap? Dan willen we graag met u in contact komen om u te informeren over onze activiteiten. Hierdoor komt u meer te weten wat er in deze gemeenschap gebeurt.
Dus als u hier nieuw bent meldt u zich dan bij ons secretariaat.
Ook kunt u gebruik maken van het aanmeldfomulier, dat u via deze link kunt downloaden en sturen aan de ledenadministratie.
Snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Wij hebben een (wekelijkse) Nieuwsbrief, waar u zich gratis op kan abonneren via deze link

Are you new in our community? Than we like to have contact with you in order to inform you about our activities.
In this way you will know more about what happens in this community of faith.
If you are new here, please give a message to our communitycentre.
You also can use this form and send it to the administration.
Een actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.
In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.
Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA.

LedenadministratieU kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.

U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.BewarenBewarenBewaren
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top