R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Vroeger kenden de mensen elkaar en kwam je elkaar overal tegen. Dit gaf het gevoel van een onderlinge band. We leven nu echter in een tijd waarin iedereen steeds drukker lijkt te worden en de maatschappij steeds verder individualiseert.
Het samenkomen tijdens de vieringen en het leggen en onderhouden van contacten na de vieringen en in de geloofsgemeenschap zijn dan ook belangrijke momenten om de band met elkaar te behouden en te versterken.

Kerk zijn is altijd gemeenschap zijn. Zij krijgt gestalte in de vieringen op zondag, op grote feesten of bij vreugdevolle of droeve gelegenheden. Maar gemeenschap wordt ook zichtbaar in het contact- en bezoekwerk, in allerlei bezinnings- en vormingsgroepen, in groepen die zich verantwoordelijk weten voor het onderhoud en de schoonmaak van de kerk.

Gemeenschapsopbouw beperkt zich niet tot het regelen, de organisatie van de kerk, goede afspraken met de vele vrijwilligers en de zorg voor een goede interne en externe communicatie. Als we over gemeenschapsopbouw spreken gaat het over veel meer: het richt zich ook op wat mensen binnen de kerk bindt en wat de betekenis is van hun relatie tot elkaar en hun relatie tot God. Gemeenschapsopbouw stimuleert activiteiten die bijdragen aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander.
Bent u nieuw in onze geloofsgemeenschap? Dan willen we graag met u in contact komen om u te informeren over onze activiteiten. Hierdoor komt u meer te weten wat er in deze gemeenschap gebeurt.
Dus als u hier nieuw bent meldt u zich dan bij ons secretariaat.
Ook kunt u gebruik maken van het aanmeldfomulier, dat u via deze link kunt downloaden en sturen aan de ledenadministratie.
Snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Wij hebben een (wekelijkse) Nieuwsbrief, waar u zich gratis op kan abonneren via deze link

Are you new in our community? Than we like to have contact with you in order to inform you about our activities.
In this way you will know more about what happens in this community of faith.
If you are new here, please give a message to our communitycentre.
You also can use this form and send it to the administration.
Een actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.
In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.
Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA.

LedenadministratieU kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.

U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.BewarenBewarenBewaren
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top