R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

RouwverwerkingOp maandag 11 februari 2019 start er een nieuwe gespreksgroep. Rouwgroep Nieuwegein organiseert al meer dan 15 jaar lotgenotengroepen. Uit ervaring weten we dat het steunend kan zijn om met andere mensen te praten die ook een verlieservaring achter de rug hebben. Het delen kan helpen wat meer inzicht te krijgen in het rouwproces. In de groep is ruimte voor een ieders verhaal, voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal waarover we met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard kunnen de deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen. De gespreksgroep wordt begeleid door twee ervaren rouwbegeleiders van de Rouwgroep Nieuwegein.
Praktische informatie
Locatie: Emmauskerk, Merelplein 2, te Nieuwegein. Kosten: € 50,-- te voldoen bij de eerste bijeenkomst. Bijeenkomsten zijn op maandagochtend van 09.30 tot 12.00 uur. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er 6 tot 8 bijeenkomsten. Opgeven liefst z.s.m. en tot uiterlijk 1 februari 2019. Informatie en aanmelding: Arry Knobbe, (030) 604 40 16 of via hun eigen website. Als uw aanmelding binnen is, zal een van de rouwbegeleiders contact met u opnemen om een kennismakingsgesprek te plannen. Dit gesprek zal bij u thuis plaatsvinden. In dit gesprek krijgt u informatie over de groep en er zal ook aandacht zijn voor uw behoeften en verwachtingen.

Voor wie bestemd
Iedereen uit Nieuwegein en regiogemeenten die te maken heeft, of heeft gehad, met het overlijden van een dierbare persoon (partner, kind, kleinkind, vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin) kan deelnemen. U kunt natuurlijk ook andere mensen met een verlieservaring op ons aanbod wijzen. Een kerkelijke betrokkenheid is niet noodzakelijk, iedereen is welkom.

Leden Rouwgroep Nieuwegein
Op de website leest u wie de leden van de werkgroep zijn en wat hun achtergrond is. Naast deze gespreksgroep organiseren we ook op de laatste vrijdag van de maand een wandelgroep. Zie de website.
Wanneer iemand, die je dierbaar is sterft, staat je leven ineens helemaal op zijn kop. Je moet alleen verder met je verdriet. Het verdriet en de lege plek kunnen je hele leven gaan beheersen. Het kan natuurlijk helpen om er met anderen over te praten. Maar veel mensen vinden het moeilijk om er met mensen in hun omgeving steeds weer over te praten omdat ze bang zijn anderen met hun verdriet lastig te vallen. Daarom kan het goed zijn om dan deel te nemen aan een rouwverwerkingsgroep.

De werkgroep Rouwverwerling Nieuwegein heeft ook een eigen website met meer informatie en u kunt zich daar ook aanmelden voor een gespreksgroep.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top