R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Het Ewoi Centrum werd opgezet om de armste ouderen te helpen in hun meest noodzakelijke levensbehoeften, medische zorg, voedsel en andere elementaire zaken. Ook in Lodwar heeft de tijd niet stil gestaan. Er zijn veel meer mensen met een baan en daardoor goede, soms zeer goede salarissen. De bovenlaag wordt rijker en daardoor de verschillen groter.
De staf van Ewoi centrum tracht familie en gemeenschap mede verantwoordelijk te laten zijn voor hun ouderen. Ook Small Christian Communities worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Door middel van huisbezoeken en contacten met derden worden deze nu veel meer bij de zorg betrokken en wordt getracht samen te werken om zo het leven van de oudere leefbaarder te maken.
Voor een deel van de ouderen blijft extra hulp van het Ewoi centrum noodzaak.

oma kind TurkanaDoor de vele huisbezoeken die worden en werden verricht kwamen de huisbezoekster regelmatig op het spoor van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Met de meest schrijnende gevallen werden zij geconfronteerd. Deze kinderen worden in veel gevallen verwaarloosd en tellen op geen enkele manier mee in familie of gemeenschap. De staf van het Ewoi centrum heeft het initiatief genomen om voor een aantal van deze kinderen een dagopvang te regelen. Uniek in deze Turkana gemeenschap.
Een ruimte in het kantoor werd aangepast en nu worden de kinderen 2x per week opgehaald en krijgen alle aandacht die nodig is, worden gewassen, medische aandacht, massage en er wordt met ze gespeeld gezongen etc. Het is wonderlijk om te zien hoe deze kinderen, die niets zelfstandig kunnen, reageren op deze aandacht. Ouders/verzorgers worden begeleid en regelmatig bezocht.
Heel bijzonder is de manier waarop de verzorgsters (allen Turkana’s) met toewijding en liefde met deze kinderen omgaan.

Ben en Annie Janssen waren weer in Lodwar om hand- en spandiensten te verrichten, maar de coördinators van St. Luke en het Ewoi centrum blijven de verantwoordelijken.

De laatste ontwikkelingen kunt u lezen in deze Nieuwsbrief van december 2021.

Deze projecten hebben ook een eigen website waar u uitgebreider geïnformeerd kunt worden. Bezoek die eens.BewarenBewaren
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top